S U I T E

 Yuvarlak toplantı masaları aktif iletişimin sembolüdür.Masa etrafında oturan kişiler birbiri ile göz teması kurabilir,dosya alışverişi yapabilir.Bu tarz tip masalar eşitliği simgeler.Yuvarlak masalarda hakimiyet duygusunun olmaması algısal vurgular yapmak isteyenler kişiler için tercih edilmemelidir.Daha esnek, ortaklaşa kararların alındığı yetki düzeylerin birbirine yakın olduğu ofis ortamlarında rahatlıkla tercih edilebilir konforlu bir tasarımdır.